Druhy obřadů
4.3.2016 1110 Views

Druhy obřadů

Civilní obřad

Civilní obřady se většinou konají na místech k tomu určených a těmi jsou obřadní síně. Na přání snoubenců může matriční úřad vydat svolení na žádost snoubenců k uzavření manželství na jiném k tomu vhodném místě.

 

Snoubenci sňatek uzavírají před starostou, místostarostou či jiným pověřeným členem zastupitelstva statutárního města. Svatby se u nás uzavírají veřejně v přítomnosti dvou svědků. Manželství se považuje za platné a uzavřené po vyslovení vašeho „ANO“. První manželské políbení a předání prstýnků se řadí do tradic, které se považují za povinnost, ačkoli je to však milá symbolika ve chvíli, kdy jste se právě stali manžely. Popíši teď jen v bodech civilní obřad. Samotné svatbě pak budu věnovat celý jeden díl. Před samotným obřadem vás matrikářka seznámí s postupem u obřadu, pomůže vám vás seřadit a posadit v obřadní síni. Pokud jsou již svatební hosté a svědci na místech, vchází ženich veden maminkou (či jinou ženou, kterou si zvolil) a teprve poté vchází nevěsta vedena tatínkem (bratrem, dědečkem, bratrancem…, ale vždy mužem raději ženatým, jak praví tradice). Nevěsta může však jít i sama. Nato navazují formální přivítací ceremonie, kdy matrikářka představuje oddávajícímu snoubence
a pak snoubencům oddávajícího. Oddávající má vždy připravenou řeč, kterou zahájí obřad a také vždy končí otázkou na kterou zazní vaše ANO. Po uzavření manželství (svým ANO) si novomanželé vymění snubní prstýnky a dají první políbení. Není žádnou výjimkou společný přípitek s oddávajícím či dokonce se všemi hosty. Na to navazují gratulace a focení.

Církevní obřad

Církevnímu obřadu je přikládána větší váha a to proto, že tento sňatek byl pokládán za doživotní a končí jen úmrtím jednoho z manželů. Datum církevního sňatku se domlouvá alespoň 3-4 měsíce předem, aby bylo dostatek času na přípravy. Po dokončení příprav dostávají snoubenci o tomto potvrzení – jsou způsobilí k sňatku. Přípravy se zpravidla konají ve farnosti kam patří nevěsta. Na přání snoubenců může příslušný farář dát licenci jinému farnímu úřadu.
Církevní sňatek je uzavřen jen tehdy, předají-li snoubenci farnímu úřadu osvědčení k uzavření manželství ne starší 3 měsíců, které vydá matrika. Zpravidla se předkládají i rodný list a občanské průkazy. I u církevního musí být přítomni dva svědci, kteří se po obřadu podepisují do manželské knihy. Církevní obřady mají svůj řád a pravidla. Pokud je jeden z páru bezvěrec či snad vyznání jiné církve než partner, kterého si bere, i zde se dají udělit výjimky a sňatek uskutečnit. Osoba bez vyznání se nechá pokřtít a partner jiné víry třeba konvertuje k jiné církvi (církvi partnera) což není ojedinělé. Jinak musí farář požádat biskupa o udělení svolení.
Na území ČR je několik církví a náboženských společností.
Přeji vám, ať ten váš obřad je tak krásný, aby si o něm ještě dlouho všichni povídali.

Previous Data k obřadu
Next Financování svatby

About author

You might also like

Svatební hostina

Svatební hostina

Hostiny a párty Velké svatební hostiny jsou vždy báječné a skvělé a tak, pokud to vaše finanční situace dovolí a jste velká rodiny a společnost, připravte si ji. Je to chvíle, kdy se mohou sejít

Svatební hostina

PROGRAM A HRY pro svatební hosty

Aby byl i zbytek svatební hostiny pro svatebčany poutavý, pestrý a zajímavě zábavný, můžete se, pro zpestření večera a noci, nechat inspirovat svatebními hrami. Jejich zařazení načasujte, až po prvním

Svatební hostina

Svatební dort a sladkosti

Svatební dort bývá jednou z dominant svatební hostiny a připravit svatební dort o několika patrech, různých tvarů a velikostí, není nijak lehké, zvláště pokud se svatební dort musí převézt na místo konání hostiny. Pokud si