Druhy obřadů
4.3.2016 1210 Views

Druhy obřadů

Civilní obřad

Civilní obřady se většinou konají na místech k tomu určených a těmi jsou obřadní síně. Na přání snoubenců může matriční úřad vydat svolení na žádost snoubenců k uzavření manželství na jiném k tomu vhodném místě.

 

Snoubenci sňatek uzavírají před starostou, místostarostou či jiným pověřeným členem zastupitelstva statutárního města. Svatby se u nás uzavírají veřejně v přítomnosti dvou svědků. Manželství se považuje za platné a uzavřené po vyslovení vašeho „ANO“. První manželské políbení a předání prstýnků se řadí do tradic, které se považují za povinnost, ačkoli je to však milá symbolika ve chvíli, kdy jste se právě stali manžely. Popíši teď jen v bodech civilní obřad. Samotné svatbě pak budu věnovat celý jeden díl. Před samotným obřadem vás matrikářka seznámí s postupem u obřadu, pomůže vám vás seřadit a posadit v obřadní síni. Pokud jsou již svatební hosté a svědci na místech, vchází ženich veden maminkou (či jinou ženou, kterou si zvolil) a teprve poté vchází nevěsta vedena tatínkem (bratrem, dědečkem, bratrancem…, ale vždy mužem raději ženatým, jak praví tradice). Nevěsta může však jít i sama. Nato navazují formální přivítací ceremonie, kdy matrikářka představuje oddávajícímu snoubence
a pak snoubencům oddávajícího. Oddávající má vždy připravenou řeč, kterou zahájí obřad a také vždy končí otázkou na kterou zazní vaše ANO. Po uzavření manželství (svým ANO) si novomanželé vymění snubní prstýnky a dají první políbení. Není žádnou výjimkou společný přípitek s oddávajícím či dokonce se všemi hosty. Na to navazují gratulace a focení.

Církevní obřad

Církevnímu obřadu je přikládána větší váha a to proto, že tento sňatek byl pokládán za doživotní a končí jen úmrtím jednoho z manželů. Datum církevního sňatku se domlouvá alespoň 3-4 měsíce předem, aby bylo dostatek času na přípravy. Po dokončení příprav dostávají snoubenci o tomto potvrzení – jsou způsobilí k sňatku. Přípravy se zpravidla konají ve farnosti kam patří nevěsta. Na přání snoubenců může příslušný farář dát licenci jinému farnímu úřadu.
Církevní sňatek je uzavřen jen tehdy, předají-li snoubenci farnímu úřadu osvědčení k uzavření manželství ne starší 3 měsíců, které vydá matrika. Zpravidla se předkládají i rodný list a občanské průkazy. I u církevního musí být přítomni dva svědci, kteří se po obřadu podepisují do manželské knihy. Církevní obřady mají svůj řád a pravidla. Pokud je jeden z páru bezvěrec či snad vyznání jiné církve než partner, kterého si bere, i zde se dají udělit výjimky a sňatek uskutečnit. Osoba bez vyznání se nechá pokřtít a partner jiné víry třeba konvertuje k jiné církvi (církvi partnera) což není ojedinělé. Jinak musí farář požádat biskupa o udělení svolení.
Na území ČR je několik církví a náboženských společností.
Přeji vám, ať ten váš obřad je tak krásný, aby si o něm ještě dlouho všichni povídali.

Previous Data k obřadu
Next Financování svatby

About author

You might also like

Svatební hostina

Svatební hostina

Hostiny a párty Velké svatební hostiny jsou vždy báječné a skvělé a tak, pokud to vaše finanční situace dovolí a jste velká rodiny a společnost, připravte si ji. Je to chvíle, kdy se mohou sejít

Svatební hostina

Velký sál Hotelu Gregor Modřice pojme až 200 svatebčanů

Velká svatba si žádá rovněž velký sál. Přesně takový je pro konání svatebních hostin k dispozici v Hotelu Gregor Modřice! Svatebčané z Brna a okolí, kteří právě sál s podobnou kapacitou shánějí, tak mají

Svatební hostina

Catering

Cateringová společnost se v přípravách a samotné realizaci svatby stane spojencem k nezaplacení. Potřebujete zajistit občerstvení před odjezdem na obřad, před obřadem v místě svatby, během čekání  při focení, aby hosté neměli hlad? Neváhejte a zavolejte