Archive

Svatba

Kalendář příprav

11-9 měsíců před vybrat datum – nebo data k výběru event. vybrat místo či místa pro obřad vytipovat si pár možností k výběru místa pro hostinu a event. párty pokud je to datum,

Svatba

Svatební výročí

Den sňatku – zelená svatba, jejím symbolem je zelený věnec 1. výročí – bavlněná svatba (manželé si vyměňují kapesníčky) 2. výročí – papírová svatba 3. výročí – kožená svatba 4.

Svatba

Financování svatby

Nechci říkat, že se na svatbě dá ušetřit, to je totiž velmi zavádějící věta. Myslím ale, že se dá připravit velmi hezká svatba a nezaplatit za ní velké sumy. Nejvyšší položka na svatbě

Svatební hostina

Druhy obřadů

Civilní obřad Civilní obřady se většinou konají na místech k tomu určených a těmi jsou obřadní síně. Na přání snoubenců může matriční úřad vydat svolení na žádost snoubenců k uzavření manželství na jiném k tomu vhodném místě.